Projekt Legeplads

Legepladsprojektet startede ud som en del af Den Socialt Bæredygtige Landsby..... En arbejdsgruppe gik allerede i 2012 i gang med at forme en ide til en legeplads i Nimtofte.

Ideen var at placere legepladsen på den lille sportsplads bag ved Midtdjurs Friskole... Med en multibane, en cykelbane og legefaciliteter....

På voes facebookside kan du holde øje med hvor langt vi kommer med projektet!
 
 
Sponsorer på projektet:
 
 
LAG Djursland kr. 96.125
John F la Cour Fond kr. 37.863
Nimtofte og omegns Distriktsråd kr. 25.000
Djurslands Bank kr. 25.000
Tuborg Fondet kr. 25.000
Brdr. Thorsen kr. 15.000
Midtdjurs Traktorlager kr.   5.000
Bojsen Legat kr.   5.000
  
 
Ydeligere er legepladsen er blevet til ved hjælp af 560 frivilligtimer!
Lidt information om hvorfor vi er startet med projektet:
 
Nimtofte er en by med ca. 700 indbyggere, men med meget få muligheder for at mødes udendørs i fritiden sammen med børnene. De som i weekenden vil aktivere deres børn med udendørs leg, benytter skolens lille legeplads eller børnehavens legeplads, som hovedsageligt er henvendt til meget små børn.

Samtidig giver den lille legeplads ikke store udfordringer – og den fremmer ikke deres trivsel i hverdagen.

Der er et stort behov for en legeplads i byen. En legeplads, som kan tilgodese et bredt spektrum af byen borgere. Der er behov for at få lavet et udendørs samlingssted, hvor byens borgere uforpligtende kan mødes og skabe relationer på tværs af alder, social klasse, køn, skolevalg og nationalitet. Et sted med mulighed for at skabe sammenhold, positiv samvær og for at kreere nye bekendtskaber og ideer!

En ny og renoveret legeplads vil få en stor betydning for hovedsageligt børnefamilierne i byen, men kan – hvis den bliver tilpasset behovene – også få betydning for andre borgere i forbindelse med fx. sport og social samvær.
@ Nimtofte Borgerforening og Distriktsråd  | Tlf.: 40422642 - 24895277 | info@nimtofte.dk