Medlemmer af arbejdsgruppe:
 
Ninna Kahr
Pia Hansen
Iben Brandenburg (tovholder)

STIER i Nimtofte

1. møde

Referat af møde i arbejdsgruppen blev holdt den 23/10 2021

Gruppens tre medlemmer cyklede og gik tur i de områder, som umiddelbart er tilgængelige som stier. På den baggrund blev aftalt et nyt møde den 1/1 med konkretiserings af ideer og budgetforslag.

Referat af mødet den 1/11 2021

1) Rute 1 cykel/gåtur
Der er vedlagt et foto over et forslag en cykel/gårute på ca. 5 km (rød). Ruten starter i
centrum af byen, fortsætter ud til Bækkelund vej og videre ind tværs over til området ved Lübker Golf og ender ved ”hundeskoven”. Hundeskoven kan enten integreres i ruten og fungere som endestation for ruten eller fortsætte op til centrum af byen.
Ruten er markeret med forslag til bord/bænke.

2) Rute 2 gåtur
Gåturen kan starte nede i centrum af byen og/eller starte ved Eskebakken, hvor man
forsætter ad stien ved første hus på sidste vænge ned i skovarealet/marken foran det
sidste vænge (majsmark i år). Man går så rundt langs området, der også indbefatter den nye udstykning – man kan enten gå op i området til den nye udstykning eller forsætte sin tur rundt ad Sønderskovbakken og ned mod centrum af byen igen.
Ruten er markeret med forslag til bord/bænk.
 
Overvejelser ved begge ruter:
  • Opsætning af simple skilte, der markerer ruterne.
  • Opsætning af plexiglas-laminerede vejledende kort over ruterne.
  • Rydning af områder, der trænger til opgraderinger, så man kan færdes trygt.
  • Aftale med lodsejere, hvis der skal opstille borde/bænke på private arealer.
  • Udsmykning med lokal kunst på ruterne.

Endelig er der fremtidige forslag om ruter, som fx den stiplede markering på kortet samt en ruten omkring Nimtofte å´s forløb.
 
Budgetforslag
Der ønskes stillingtagen til af styregruppen, om man på baggrund af det opstillede budget, vil imødekomme en tillægsbevilling på 50.000 kr. således, der bliver mulighed for indkøb af lokal kunst til udsmykning og berigelse af oplevelser på ruterne.

Forslag til budget 2021/2022 i kr. 100.000
Borde/bænke vedligeholdelsesfrit /fx Lomax 4000 kr. x 5 stk.) 20.000
Gangstier gøres farbare + frokost til de frivillige + leje af maskiner 30.000
Cykelsti/gangsti fortsat
        Skilte/ pile til markering af turen 10-15 stk. (pris ukendt)
        Plexiglas-laminerede vejledende kort overstierne 5 stk. (pris ukendt)
        Skilte til opsætning om ”selv at tage sit skrald med”, hvis der ikke opsættes skraldespande – evt. fastnagles på borde/bænke sæt.
        Skraldespande evt.
        Cykelpumpe evt. 20.000

Oversigtkort over stierne med beskyttelse af plexiglas ved startsteder 10.000
Kunst af lokale kunstnere til forskønnelse af turen og evt. til start/slut 50.000
Mellemsum 130.000
Hvis ekstrabevilling imødekommes 150.000
I alt 150.000

Forventede overskud til brug for udvikling af nye stier 20.000

Hvis hele bevillingen ikke bliver brugt, foreslås det overskydende beløb anvendt til
udvikling af nye stier, som nævnt ovenfor under fremtidige forslag samt afspejlet i
budgettet.
@ Nimtofte Borgerforening og Distriktsråd  | Tlf.: 40422642 - 24895277 | info@nimtofte.dk