Nimtofte Borgerforening og Distriktsråd

 
 

Nimtofte har fornyet sig og omlagt opgaverne mellem flere foreninger.

For tre år siden begyndte Nimtofte at arbejde med ”Nimtofte – Den socialt bæredygtige landsby”. En del af projektet gik ud på at finde frem til nye organiseringsformer for en landsby.

Flere forskellige grupper i byen har entusiastisk kastet sig over forskellige opgaver. Nogle har skabt Nimtofte Kulturhus i det gamle mejeri andre har lavet en Mountain Bike bane og igen andre har lavet en multibane ved Midtdjurs Friskole. Endelig er der etableret et Fælles Forum, der mødes ca. fire gange om året. Fælles Forum er et sted hvor alle foreninger, borgergrupper eller interessegrupper af enhver art kan hver deltage med to personer. Formålet er gensidig orientering om aktiviteter og ideer samt frivillig koordination af aktiviteter.

Nimtofte havde tre foreninger med havde større eller mindre overlap i opgaver, nemlig Nimtofte Håndværker-, Handels- og Borgerforening (kaldet Borgerforeningen) og Nimtofte og oplands Distriktsråd (kaldet Distriktsrådet) og Nimtofte og omegns Erhvervsklub (kaldet Erhvervsklubben). 

Nimtofte har nu forenklet foreningsstrukturen og lave den meget mere opgaveorienteret. Erhvervsklubben har sagt ja til at overtage opgaver som handelstandsforening og medlemskabet af Handel Syddjurs fra Borgerforeningen.

Den 31. oktober 2016 afholdte Distriktsråd og Borgerforening ekstraordinære generalforsamlinger, hvor store flertal gensidigt sagde ja til en sammenlægning af Borgerforening og Distriktsråd.

Den nye forening hedder Nimtofte og oplands borgerforening og Distriktsråd eller i daglig tale bare ”Nimtofte borger- og Distriktsråd”. De nye vedtægter, som kan ses på www.nimtofte.dk. De tre første paragraffer lyder:

§ 1. Navn og hjemsted.
Foreningens navn er ”Nimtofte og oplands borgerforening og Distriktsråd” og dækker Nimtofte og opland herunder Tøstrup Skiffard og Sivested. Distriktsrådet er hjemmehørende i Nimtofte, Syddjurs Kommune. Efterfølgende er ”Nimtofte og oplands borgerforening og Distriktsråd” benævnt ved ”Foreningen”.

§ 2. Formål.
”Foreningen” har til formål at fremme udviklingen i lokalområdet og det faldet i to hovedområder.
1. Som distriktsråd skal ”Foreningen” varetage kommunikationen mellem borgere og Syddjurs Kommune. Distriktsrådet har endvidere til formål at sikre en stemme fra lokalområdet, så man derved kan fremme udviklingen i lokalområdet generelt.
2. Som Borgerforening skal ”Foreningen” bidrage til de bedst mulige forhold for alle borgere i området.
Dette sker gennem koordinering, konstruktiv kommunikation, synliggørelse og iværksættelse af udviklende initiativer.

§ 3. Medlemskab
Foreninger, institutioner, virksomheder og enkeltpersoner kan optages som medlemmer. Hvert medlemskab giver en stemme.

 

Det er ikke planen at bestyrelsen for vores nye forening sal lave alt arbejdet selv, men den skal snare være det daglige koordinerende organ, som sikrer at diverse arbejdsgruppe frit kan arbejde med det, som de hver især brænder for.

Eksempel på igangværende aktiviteter og opgaver:

”Luft under lokale vinger” i samarbejde med andre distriktsråd.
Fejring af Genforeningen 100 år i 2020.
Forandring af Torvet i Nimtofte: genforeningssten, flagstang, juletræ og trafik.
Omfartsvej og cykelstier.
Vinterbal
Sommerfest

 

 
Kontakt:
 
Nimtofte Håndværker-, Handels- og Borgerforening
Stationsvej 17
8581 Nimtofte
borgerforening@nimtofte.dk
 
Formand Carsten Bryrup
Mob.: 4042 2642
 
CVR nummer: 32 87 33 24
Bankoplysninger: 7300-1050662
@ Nimtofte Håndværker-, Handels- og Borgerforening  | info@nimtofte.dk