Nimtofte Borgerforening og Distriktsråd

Den nye forening hedder Nimtofte og oplands borgerforening og Distriktsråd eller i daglig tale bare ”Nimtofte borger- og Distriktsråd”. De nye vedtægter, som kan ses på www.nimtofte.dk. De tre første paragraffer lyder:

§ 1. Navn og hjemsted.
Foreningens navn er ”Nimtofte og oplands borgerforening og Distriktsråd” og dækker Nimtofte og opland herunder Tøstrup Skiffard og Sivested. Distriktsrådet er hjemmehørende i Nimtofte, Syddjurs Kommune. Efterfølgende er ”Nimtofte og oplands borgerforening og Distriktsråd” benævnt ved ”Foreningen”.

§ 2. Formål.
”Foreningen” har til formål at fremme udviklingen i lokalområdet og det faldet i to hovedområder.
1. Som distriktsråd skal ”Foreningen” varetage kommunikationen mellem borgere og Syddjurs Kommune. Distriktsrådet har endvidere til formål at sikre en stemme fra lokalområdet, så man derved kan fremme udviklingen i lokalområdet generelt.
2. Som Borgerforening skal ”Foreningen” bidrage til de bedst mulige forhold for alle borgere i området.
Dette sker gennem koordinering, konstruktiv kommunikation, synliggørelse og iværksættelse af udviklende initiativer.

§ 3. Medlemskab
Foreninger, institutioner, virksomheder og enkeltpersoner kan optages som medlemmer. Hvert medlemskab giver en stemme.

 

Det er ikke planen at bestyrelsen for vores nye forening sal lave alt arbejdet selv, men den skal snare være det daglige koordinerende organ, som sikrer at diverse arbejdsgruppe frit kan arbejde med det, som de hver især brænder for.

Eksempel på igangværende aktiviteter og opgaver:

Projekt Byfornyellse i samarbejde med Syddjurs Kommune
Fejring af Genforeningen 100 år i 2020.
Forandring af Torvet i Nimtofte: genforeningssten, flagstang, juletræ og trafik.
Omfartsvej og cykelstier.
Vinterbal
Sommerfest

 

 
Kontakt:
 
Nimtofte Håndværker-, Handels- og Borgerforening
Stationsvej 17
8581 Nimtofte
borgerforening@nimtofte.dk
 
Formand Carsten Bryrup
Mob.: 4042 2642
 
CVR nummer: 32 87 33 24
Bankoplysninger: 7300-1050662
@ Nimtofte Borgerforening og Distriktsråd  | Tlf.: 40422642 - 24895277 | info@nimtofte.dk