Arbejdsgruppen består af:
 
Phillip
Adam
Lone (tovholder)
Keeran
Kirsten
Nanna

KULTURHUS

1. møde
 
Referat Kulturhusgruppen 1. november 2021

Tilstede: Phillip, Adam, Lone, Keeran, Kirsten og Nanna.
Valg af referent: Nanna Thrane

Lone introducerer til mødets formål: Gruppen vil i samarbejde foreslå mulige investeringer for de 300.000 kroner, der er sat til rådighed til optimering af kulturhuset.

Gruppen diskuterer mulige interiør-investeringer, der vil kunne brede kulturhusets anvendelsesmuligheder ud, således at det kan rumme flere forskelligartede aktiviteter og være samlingssted for byens borgere i al sin mangfoldighed.
Desuden diskuteres forskellige indretningsmæssige tiltag, der vil kunne gøre festsalen hyggeligere og give muligheden for at dele salen op i mindre rum.

Gruppen taler bl.a. om følgende:
- Sørge for gode mødefaciliteter (projektor, opgradering af WiFi og IT?)
- Legestuefaciliteter (publikums-/trappe-kasser med hynder man kan sidde på og opbevaringsplads til legetøj m.m., plads til pusleborde i opbevaringsrum?)
- ”Illusorisk” sænkning af loftet i kraft af lavthængende lamper med dæmpefunktion, og mørkere maling af loft.
- Skillevægge, der kan give plads til strikkeklub og andre mindre forsamlinger.
- Interiør, der øger hjemlighed og lyst til at bruge huset, fx sofa, farvede vægge, udendørsbænke, fakler, blomsterkumme.
- Brandsikkerhed? Pulverslukker m.m.?
- Evt. indkøb af stole, der er lettere at stable og mindre tunge.
- Evt. elektronisk infotavle ved befærdet vej, der kan gøre forbipasserende opmærksomme på kommende arrangementer i kulturhuset – og udbrede kendskabet til ”at der sker noget i Nimtofte”.

Gruppen undersøger følgende mulige tiltag inden næste møde:
- Internet og WiFi (Phillip)
- Belysning (Adam)
- Skillevægge (Keeran)
- De lokale dagplejeres behov og ønsker til en legestue (Nanna)
- Elektronisk infotavle – hvad koster etablering og drift? (Adam)

Dato for næste møde:
6. januar 2022 klokken 19.
Gruppen mødes i kulturhuset.
@ Nimtofte Borgerforening og Distriktsråd  | Tlf.: 40422642 - 24895277 | info@nimtofte.dk