MØLLEN OG DAMMEN

1. møde

Møde Dato: 12.10.2021
Tilstede: Alle undtagen Thomas Norgaard

Den historiske baggrund og referat af møder med Gjerstrøm blev givet af Carsten Bryrup og Torben Hansen. Efterfølgende blev de forskellige planer og udfordringer diskutteret.

Beslutning:

- Kontakt Syddjurs Kommune med henblik på, at arrangere et møde med gruppen. Formålet er at gennemgå planerne og mulighederne omkring Mølledammen og åen med henblik på at finde en vej frem sammen.

- Kontakt Syddjurs Kommune med henblik på at arrangere et møde med gruppen. Formåelt er at forstå muligheden for at lave et oplæg til ny lokalplan for området omkring møllen og hvilke trin og formalia man skal igennem.

- 300.000 kr er det anbefalede budget

- Kontakt Syddjurs Kommune med påmindelse at den planlagte oprensning af mølledam / å bør foretages snarest.

@ Nimtofte Borgerforening og Distriktsråd  | Tlf.: 40422642 - 24895277 | info@nimtofte.dk