Arbejdsgruppen består af:
 
Jytte Veje
John Veje
Lone Jensen
Henrik Jensen
Tina Pedersen
Martin
Sidse Salling
Mette Udengaard (tovholder)

REKREATIVE AKTIVITETER

Møde REKREATIVE OMRÅDER – torsdag d. 3. februar 2022 kl. 18.30
Sted: Midtdjurs Friskole

Deltagere: John, Henrik, Lone og Mette
Fraværende: Tina, Martin, Sidse og Jytte
 
Dagsorden:
1. Update på bestillinger
2. Update på Skaterbane
3. Update på det praktiske
4. Tovholder på det praktiske
5. Datoer for deadlines
6. Offentliggørelse af beslutninger
7. Løbende updates på facebook og hjemmeside
8. Indvielse - ideer og muligheder

Referat:
1. Der er bestilt svævebane, klatretårn og fitness hos Norleg (Mogens)
Desuden er der bestilt en SuperNova fra Kompan – som Støtteforeningen sponsorerer.
Alt er bestilt inden nytår for at få 2021 priser, da der forventes prisstigninger i 2022

2. Skaterbanen som skolen har fået finansieret gennem Sparekassen Midtdjursfonden er etableret.
Byfornyelsesprojektet har finansieret belægningen under og dette er købt via EAN-nummer hos XL og GeoMek.

3. Jytte har møde med Mogens (Ladefogedleg) og Henrik i uge 6 for at få informationer om hvor meget og hvor dybt der skal graves.
Vi har taget en runde på sportspladsen og besluttet hvordan det hele skal placeres – se nedenfor.
John og Jytte har bestilt 3 stk. lamper med sensor – inkl. master.
Mette ringer til Kompan for at høre om detaljerne til Supernovaen ifht. Etablering og montering.

4. Henrik er tovholder på det praktiske og aftaler med Bjarne Eriksen og evt. GeoMek ifht. Gravearbejdet.
Gravearbejdet udføres fortrinsvis i uge 7 +/- et par dage alt efter vejr og andre opgaver.
John aftaler med Henrik hvor der skal graves kabler ned til lysmaster.

5. Mogens/Norleg kommer i uge 6
Master og lys bliver leveret i uge 6
Klatrestativ, svævebane og fitness bliver leveret i uge 8
SuperNova ønskes leveret i uge 9

6. Vi informerer på Facebook m.m. efter styregruppemødet på torsdag.

7. Der kommer løbende opdateringer og billeder på Facebook og hjemmeside

8. Vi foreslår INDVIELSE i uge 11 – evt. fredag d. 18. marts kl. 16.00
Besluttes alt efter hvordan det skrider fremad med etableringen.
Forplejning aftales nærmere.

REFERAT
1. møde afholdt 26. august 2021

Tilstedet:

Jytte og John Veje, Mette Udengaard, Lone og Henrik Jensen, Tina Pedersen, Martin og Sidse Salling.

Fokus områder:

Skaterbane i skolegården. Skolen har allerede 100.000 kr. fra Sparekasse Fonden.

John undersøger belysning på området og kommer med et prisoverslag.

Henrik har ansvaret på at komme med et prisoverslag på klargøring af underlag på det område som skaterbanen skal stå på.

2 shelters – Martin undersøger pris
1 bålhytte – Martin undersøger pris
Legeredskaber – Jytte undersøger pris
Udendørs fitness – Jytte undersøger pris
Belysning – John undersøger pris
Svævebane – Jytte undersøger pris

Gruppeansvarlig og repræsentant i Styregruppen: Mette
Referent ved møderne: Lone

Mette samler informationerne og tager dette med på mødet i Styregruppen. Hvis vi overstiger de kr. 400.000,- sættes ønske om at få del i det overskydende beløb i puljen.

Der oprettes Messenger-gruppe som bruges til kommunikation.
Næste møde afholdes først i det nye år når vi ved hvad vi har at gøre med.

@ Nimtofte Borgerforening og Distriktsråd  | Tlf.: 40422642 - 24895277 | info@nimtofte.dk