Arbejdsgruppen består af:
 
Jytte Veje
John Veje
Lone Jensen
Henrik Jensen
Tina Pedersen
Martin
Sidse Salling
Mette Udengaard (tovholder)

REKREATIVE AKTIVITETER

REFERAT
1. møde afholdt 26. august 2021

Tilstedet:

Jytte og John Veje, Mette Udengaard, Lone og Henrik Jensen, Tina Pedersen, Martin og Sidse Salling.

Fokus områder:

Skaterbane i skolegården. Skolen har allerede 100.000 kr. fra Sparekasse Fonden.

John undersøger belysning på området og kommer med et prisoverslag.

Henrik har ansvaret på at komme med et prisoverslag på klargøring af underlag på det område som skaterbanen skal stå på.

2 shelters – Martin undersøger pris
1 bålhytte – Martin undersøger pris
Legeredskaber – Jytte undersøger pris
Udendørs fitness – Jytte undersøger pris
Belysning – John undersøger pris
Svævebane – Jytte undersøger pris

Gruppeansvarlig og repræsentant i Styregruppen: Mette
Referent ved møderne: Lone

Mette samler informationerne og tager dette med på mødet i Styregruppen. Hvis vi overstiger de kr. 400.000,- sættes ønske om at få del i det overskydende beløb i puljen.

Der oprettes Messenger-gruppe som bruges til kommunikation.
Næste møde afholdes først i det nye år når vi ved hvad vi har at gøre med.

@ Nimtofte Borgerforening og Distriktsråd  | Tlf.: 40422642 - 24895277 | info@nimtofte.dk