Denne blog bruges til at byens nyheder, informationer, opdateringer m.m. og læserne kan eftefølgende kommentere disse indlæg.... Klik på indlægget du vil kommenterer - og skriv i kommentarfeltet! Så hold dig endelig ikke tilbage!
-
-
Tak for god takt og tone!
@ Nimtofte Borgerforening og Distriktsråd  | Tlf.: 40422642 - 24895277 | info@nimtofte.dk