Denne blog bruges til at byens nyheder, informationer, opdateringer m.m. og læserne kan eftefølgende kommentere disse indlæg.... Klik på indlægget du vil kommenterer - og skriv i kommentarfeltet! Så hold dig endelig ikke tilbage!
-
-
Tak for god takt og tone!
@ Nimtofte Håndværker-, Handels- og Borgerforening  | info@nimtofte.dk