Facebookside

 

Nyt...

Hvad skal vejene hedde?
Etableringen af omfartsvejen har medført behov for navneændring og navngivning af flere veje. Fredrikslundvej forbliver uændret om end, at der er kommet et ”knæk” på den ved omfartsvejen.
Svenstrupvej forlænges ud til omfartsvejen og Østenfjeldvej forkortes tilsvarende.
Syddjurs Kommune har anmodet Nimtofte Distriktsråd om navneforslag for to veje: dels til omfartsvejen (orange farve) og dels den nordligste del af nuværende Elholtvej (blå farve).
Skriv et navneforslag på en seddel – gerne med begrundelse – skriv dit mobilnummer og vær med i lodtrækning om en præmie.
Frem til 1. februar kan forslag lægges i den særlige postkasse i Dagli´Brugsen i Nimtofte.
 

Det sker i Nimtofte

@ Nimtofte Håndværker-, Handels- og Borgerforening  | info@nimtofte.dk