Distriktsrådet

Bestyrelse valgt ind på Ordinær Generalforsamling tirsdag d. 24. marts 2015.

Næste generalforsamling
tirsdag d. 22. marts 2016
- mere information følger snarest!

Hvad laver Distriktsrådet?
 
Nimtofte Distriktsråd dækker området som hører under Nimtofte postnummer - 8581 - i modsætning til mange andre distriktsråd, som begrænses af et skoledistrikt.

Et distriktsråd er et områdes talerør og stemme i byrådet og administrationen i den pågældende kommune. I vores tilfælde hovedsagligt Syddjurs Kommune, men da vores postnummer område går ind i Norddjurs vil der i visse tilfælde også være kontakt med Norddjurs Kommune.

Nimtofte Distriktsråd kan videregive lokalområdets og borgernes holdninger til emner, som vedkommer borgerne. Dette på baggrund af diskussioner og debatter.

Distriktsrådet kan også være det sted, hvor vi skaber enighed om aktuelle problemstillinger og sager i lokalområdet eller arbejder hen imod opbakning, ejerskab og forståelse for ideer.

Nimtofte Distriktråd kan i høj grad bidrage til at lokalområdet styrkes både ind ad til og ud ad til.

Distriktsrådet består af 5 personer valgt ved generalforsamling - og består af repræsentanter for alle lokalområdets aktører, der er interesseret i lokalområdets ve og vel - foreninger, institutioner, virksomheder og privatpersoner. Se her hvem der er blevet valgt til bestyrelsen i Nimtofte Distriktsråd.

Det er altid muligt at komme med ideer eller foreslag til emner eller problemstillinger som distriktsrådet skal tage op. Dette kan indsendes til formanden.

Et medlemsskab af ditriktsrådet giver mulighed for at stemme ved møder og generalforsamlinger. Medlemsskabet koster ikke noget, men man skal melde sig til skriftligt via hjemmesiden eller via mail til sekretæren.
Distriktsrådet støtter....
 
Nimtofte og omegns distriktsråd har kr. 40.000,- til fordeling i 2016. Distriktsrådet vil lægge vægt på ansøgninger, der tager sigte på almennyttige initiativer, for grupper af borger, og foreninger. Med fokus på forskønnelse af byen. Støtte til sociale og kulturelle begivenheder, samt etablering af aktiviteter.

Hvis din klub, institution, forening eller andet øsker at få muligheden for støtte.

Udfyld skemaet senest d. 19. marts 2016, hvorefter Distriktsrådet vil tage alle indkomne ansøgninger op på bestyrelsesmøde.

Afgørelsen om hvem der modtager støtte offentliggøres senest den 1. april 2016.
@ Nimtofte Håndværker-, Handels- og Borgerforening  | info@nimtofte.dk