Bestyrelse

Bestyrelsen i 2021
Kim Nielsen, MTM ApS
info@mtm.dk, Tlf 2331 1957   
Helle Hougård , Al Service ApS
alservice@mail.dk, Tlf. 5128 8138
Hans Jørgen Betzer-Poulsen, Eurotech ApS / Tøstrup Kattehjem
dbelmely@mail.dk, Tlf. 8648 0020
Frederick Zimmer frederikzimmer@hotmail.com Tlf. 23901445
Lonnie Dilling Pedersen 02561@coop.dk Tlf. 86398133
Formand  
Næstformand  
Kasserer  
Sekretær  
Menig medlem:  
Revisor Jeanette Birkballe 

 

@ Nimtofte Borgerforening og Distriktsråd  | Tlf.: 40422642 - 24895277 | info@nimtofte.dk