FÆLLES FORUM for NIMTOFTE

Fælles Forum Nimtofte

 
Fælles Forum for Nimtofte arbejder for bedre synliggørelse, kommunikation, koordinering og samarbejde af og i Nimtofte. Alle foreninger og bestyrelser kan deltage med to repræsentanter hver. Fælles Forum for Nimtofte har ingen beslutningskompetence, men har til formål at øge den frie informations udveksling mellem foreninger og bestyrelse bredt og på tværs af alle interesser.

Næste møde 23. februar 2016 Sted og dagsorden udsendes i mødeindkaldelsen. Mail gerne emne ønsker til dagsorden og deltagelse til: bir8581@gmail.com
 
Nimtofte og Omegns Distriktsråd er pålagt at indkalde til disse møder.

Foreninger, klubber og institutioner, som er inviteret til at deltage i Nimtofte Fælles Forum:

 
Nimtofte Borgerforening
Nimtofte Kulturhus
Distriktsrådet
Erhvervsklubben
Aktivitetshusgruppen
Midtdjurs Friskole
Brugsforeningen
Nimtofte Vandværk
Nimtofte Fjernvarme Forsyning
Nimtofte menighedsråd
Tøstrup Menighedsråd
Støtteforeningen til skolen
Midtdjurs Friskole
Børnehaven
Billardklubben
Dartklubben
Ældreklubben
Andelaugs Foreningen
Spejderne
Torsdagsklub
Aktivitetshus Gruppen

Afholdte møder i Nimtofte Fælles Forum:

 
Onsdag d. 27. maj 2015 - læs referat
Tirsdag d. 22. sept. 2015 - referat følger snarest
Tirsdag d. 23. februar 2016 - læs referat her
@ Nimtofte Håndværker-, Handels- og Borgerforening  | info@nimtofte.dk